[1VS4] Arminius25 pokedex

[1VS4] Arminius25
Vanu Sovereignty
Cobalt
87

Pokemon collection