AWetSnowflake pokedex

AWetSnowflake
Vanu Sovereignty
Emerald
17

Pokemon collection