[AUTX] Niobium13 pokedex

[AUTX] Niobium13
Vanu Sovereignty
Connery
32

Pokemon collection