[ABZY] NotAnotherDuckInThisTerribleGame pokedex

[ABZY] NotAnotherDuckInThisTerribleGame
Terran Republic
Emerald
21

Pokemon collection