[GHG1] OmgMilk pokedex

[GHG1] OmgMilk
Vanu Sovereignty
Connery
67

Pokemon collection