[CBMC] ShcheglovPOL pokedex

[CBMC] ShcheglovPOL
Vanu Sovereignty
Cobalt
46

Pokemon collection