[XZ] Syntax3244 pokedex

[XZ] Syntax3244
Vanu Sovereignty
Connery
119

Pokemon collection