[BOIS] Vendteta pokedex

[BOIS] Vendteta
Vanu Sovereignty
Cobalt
93

Pokemon collection