[BOIS] Vendteta pokedex

[BOIS] Vendteta
Vanu Sovereignty
Cobalt
95

Pokemon collection