[VKTZ] LyytiVS pokedex

[VKTZ] LyytiVS
Vanu Sovereignty
Emerald
67

Pokemon collection