[GOB] SmelborpWasTaken pokedex

[GOB] SmelborpWasTaken
New Conglomerate
Emerald
73

Pokemon collection