[GOB] SmelborpWasTaken pokedex

[GOB] SmelborpWasTaken
New Conglomerate
Emerald
94

Pokemon collection